Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 4 BVR Herziening en Geschillencommissie

    Wanneer de minister overeenkomstig artikel 3 een einde heeft gemaakt aan het mandaat van voorzitter of lid van de commissie, zal de plaatsvervanger van de ontslagen voorzitter of van het ontslagen lid het mandaat van zijn voorganger voleindigen en zal er met toepassing van artikel 105, §§ 1 en 2, van het decreet van 27 april 2018 een nieuwe plaatsvervanger worden aangesteld voor de resterende periode van het mandaat van plaatsvervanger.

    Wanneer de minister overeenkomstig artikel 3 een einde heeft gemaakt aan het mandaat van plaatsvervanger, zal er ter vervanging van de ontslagen plaatsvervanger met toepassing van artikel 105, §§ 1 en 2, van het decreet van 27 april 2018 een nieuwe plaatsvervanger worden aangesteld die het mandaat van zijn voorganger zal voleindigen.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top