Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 5 BVR Herziening en Geschillencommissie

    De commissie legt binnen drie maanden nadat ze is samengesteld, aan de minister een voorstel van huishoudelijk reglement voor. De minister keurt het huishoudelijk reglement goed, alsook elke wijziging ervan.

    Met behoud van de toepassing van dit besluit regelt het huishoudelijk reglement de nadere werking van de commissie.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top