Artikel 10 BVR Ondersteuningstoeslag

    In afwijking van artikel 56/1, derde lid, van het Groeipakketdecreet van 2018 wordt de ondersteuningstoeslag voor het kind toegekend tot het einde van de geldigheidsduur van de toekenningsbeslissing zoals die gold op 31 december 2022, en uiterlijk tot de leeftijd van 25 jaar, voor de kinderen, vermeld in artikel 6, als de voormelde geldigheidsduur later dan 21 jaar ligt.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top