Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 11 BVR Ondersteuningstoeslag

  1. De ondersteuningstoeslag wordt uiterlijk uitbetaald op de achtste dag van iedere maand die volgt op de maand waarop het recht op die toeslag betrekking heeft.

   Met behoud van de toepassing van het eerste lid wordt elke betaling in de loop van de maand die volgt op de maand waarop het recht op de toeslag betrekking heeft, beschouwd als een tijdige betaling.

  2. Een gewijzigd bedrag van de ondersteuningstoeslag ten gevolge van een indexering of ten gevolge van een wijziging bij of krachtens een decreet, wordt uitbetaald in de maand die volgt op de maand waarin de indexering plaatsvindt of de wijziging in werking treedt.
    
  3. Met behoud van de toepassing van artikel 87 en 88 van het Groeipakketdecreet van 2018, wordt de ondersteuningstoeslag waarvan het recht op de betaaldata, vermeld in paragraaf 1, nog in onderzoek is, zodra het recht is vastgesteld, betaald op tussentijdse betaaldata.

   De minister stelt de betaalkalender met tussentijdse betaaldata op.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top