Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 12 BVR Ondersteuningstoeslag

  In artikel 233 van het besluit van 30 november, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2020 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. paragraaf 2 wordt opgeheven;
  2. in paragraaf 3, eerste lid, worden tussen de woorden "recht op een basisondersteuningsbudget wordt" en het woord "geopend" de zinsnde "tot en met 31 december 2022" ingevoegd.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top