Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

artikel 13 BVR Ondersteuningstoeslag

    In artikel 235 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2019, wordt het derde lid opgeheven.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top