Artikel 13 BVR Rechtgevend kind

Weggelopen kinderen en kinderen van wie is vastgesteld dat ze in het buitenland verblijven, worden niet beschouwd als verdwenen kinderen.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top