Vlaanderen

Artikel 12 BVR Rechtgevend kind

Het recht op gezinsbijslagen ten gunste van het verdwenen kind dooft uit op het einde van de maand waarin het kind is teruggevonden, tenzij er verder recht kan zijn op gezinsbijslagen, overeenkomstig artikel 8, §2, eerste lid, 1° tot en met 3°, van het decreet van 27 april 2018.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top