Vlaanderen

Artikel 19 BVR Rechtgevend kind

De volgende onderwijstypes voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 16:

1°      het onderwijs dat gevolgd wordt in een instelling voor buitengewoon onderwijs;

2°      het onderwijs dat buiten België gevolgd wordt, waarvan het programma erkend is door de buitenlandse overheid of overeenstemt met een programma dat erkend is door die overheid.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top