Vlaanderen

Artikel 23 BVR Rechtgevend kind

De volgende onderwijstypes worden beschouwd als hoger onderwijs:

1°      het hoger onderwijs dat in België georganiseerd wordt en dat als dusdanig is erkend;

2°      het hoger onderwijs dat buiten België georganiseerd wordt en waarvan het programma erkend is door de buitenlandse overheid of overeenstemt met een programma dat erkend is door die overheid;

3°      de vorming van bedienaars voor erediensten die erkend zijn door de Staat;

4°      de wetenschappelijke leergangen als voorbereiding op de Koninklijke Militaire School of ingenieursstudies.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top