Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 43 BVR Rechtgevend kind

    Voor de toepassing van dit besluit wordt het verrichten van een vrijwillige dienst van collectief nut als vermeld in artikel 2 van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut, niet beschouwd als een winstgevende activiteit als vermeld in de artikelen 14, 29, 36 en 41 van dit besluit.

    Voor de persoon die toegelaten is tot een vrijwillige dienst van collectief nut als vermeld in artikel 4 van voormelde wet, wordt de soldij, vermeld in artikel 5, §3, van diezelfde wet, niet beschouwd als een inkomen, een winst, een brutoloon of een sociale uitkering als vermeld in de artikelen 14, 29 , 36 en 41 van dit besluit.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top