Vlaanderen

Artikel 43 BVR Rechtgevend kind

Voor de toepassing van dit besluit wordt het verrichten van een vrijwillige dienst van collectief nut als vermeld in artikel 2 van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut, niet beschouwd als een winstgevende activiteit als vermeld in de artikelen 14, 29, 36 en 41 van dit besluit.

Voor de persoon die toegelaten is tot een vrijwillige dienst van collectief nut als vermeld in artikel 4 van voormelde wet, wordt de soldij, vermeld in artikel 5, §3, van diezelfde wet, niet beschouwd als een inkomen, een winst, een brutoloon of een sociale uitkering als vermeld in de artikelen 14, 29 , 36 en 41 van dit besluit.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top