Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Ministerieel besluit van 30 maart 2023 over de gelijkstelling met lessen in georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstellingen voor het recht op gezinsbijslagen, wat betreft de gevolgde lessen in Athena Open Leercentrum (B.S. 05.09.2023)

  (... - ...)

  Rechtsgronden

  Dit besluit is gebaseerd op:
  - het Groeipakketdecreet van 2018, artikel 8, §2, eerste lid, 3°; 
  - het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, artikel 16, eerste lid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022.

  Vormvereisten

  De volgende vormvereisten zijn vervuld:

  • De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 17 oktober 2022.
  • De Raad van State heeft advies 72.501/1 gegeven op 9 december 2022, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  Motivering

  Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

  • De gelijkstelling opgenomen in dit besluit wordt toegekend binnen de welzijnsbevoegdheid. 
  • Het Athena Open Leercentrum werkt met een kwetsbare doelgroep met het oog op het voorkomen van ongekwalificeerde uitstroom van jongeren door middel van een collectief initiatief.

  DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BESLUIT:
   

  Artikel 1. (01/09/2022- ...)

  Voor de toepassing van artikel 16, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen worden de volgende lessen gelijkgesteld met lessen in een georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling als vermeld in het voormelde artikel: de gevolgde lessen in het Athena Open leercentrum , dat een project is van LEER (t) HUIS vzw, met ondernemingsnummer 0676 969 037.

  Artikel 2. (01/09/2022- ...)

  De gelijkstelling, vermeld in artikel 1, loopt van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2024.

  Artikel 3. (01/09/2022- ...)

  Een attest van Athena Open leercentrum, vermeld in artikel 1, attesteert dat de gevolgde lessen minstens zeventien uur per week omvatten als vermeld in artikel 16, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen.

  Artikel 4. (01/09/2022- ...)

  Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2022.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top