Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 103 van de Algemene kinderbijslagwet

   

  Opgeheven vanaf 1.7.1946 - Besluitwet van 21.8.1946, art. 23 (B.S. 1.9.1946)

  De besluitwet van 21.08.1946, art. 23 (B.S. 01.09.1946), die uitwerking had vanaf 01.07.1946,heeft het artikel opgeheven.
   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top