Artikel 103 van de Algemene kinderbijslagwet

 

Opgeheven vanaf 1.7.1946 - Besluitwet van 21.8.1946, art. 23 (B.S. 1.9.1946)

De besluitwet van 21.08.1946, art. 23 (B.S. 01.09.1946), die uitwerking had vanaf 01.07.1946,heeft het artikel opgeheven.
 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top