Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 107 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

    Opgeheven vanaf 31.12.2014 - Wet van 06.01.2014, art. 24 (B.S. 31.01.2014)

    De wet van 06.01.2014, art. 24 (B.S. 31.01.2014), van kracht vanaf 31.12.2014, heeft artikel 107 opgeheven.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top