Artikel 107 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

Opgeheven vanaf 31.12.2014 - Wet van 06.01.2014, art. 24 (B.S. 31.01.2014)

De wet van 06.01.2014, art. 24 (B.S. 31.01.2014), van kracht vanaf 31.12.2014, heeft artikel 107 opgeheven.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top