Artikel 107bis van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 1.1.1983 - K.B. nr. 122 van 30.12.1982, art. 17 (B.S. 12.1.1983) (ERR. B.S. 12.2.1983)

  Het K.B. nr. 122 van 30.12.1982, art. 17 (B.S. 12.01.1983 ; Err. B.S. 12.02.1983), van kracht vanaf 01.01.1983,heeft art. 107bis opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top