Artikel 112 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 1.7.1946 - Besluitwet van 21.8.1946, art. 26 (B.S. 1.9.1946)

  De Besluitwet van 21.08.1946, art. 26 (B.S. 01.09.1946), die uitwerking had vanaf 01.07.1946heeft artikel 112 impliciet opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top