Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 128 van de Algemene kinderbijslagwet

   

  Opgeheven vanaf 1.1.1976 - Wet van 5.1.1976, art. 134 (B.S. 6.1.1976)

  De wet van 05.01.1976, art. 134 (B.S. 60.01.1976), die uitwerking had vanaf 01.01.1976,heeft art. 128 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top