Artikel 128 van de Algemene kinderbijslagwet

   

  Opgeheven vanaf 1.1.1976 - Wet van 5.1.1976, art. 134 (B.S. 6.1.1976)

  De wet van 05.01.1976, art. 134 (B.S. 60.01.1976), die uitwerking had vanaf 01.01.1976,heeft art. 128 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top