Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 151 van de Algemene kinderbijslagwet

    Voor de toepassing van de artikelen 149 en 150, worden de controleurs door FAMIFED aangeduid en krachtens artikel 148 bevoegd gemaakt, met de door minister bevoegd voor Sociale Zaken aangewezen controleurs gelijkgesteld.

    De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 124 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED" en de woorden "den minister van Arbeid en Sociale Voorzorg" door de woorden "minister bevoegd voor Sociale Zaken".

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top