Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 152 van de Algemene kinderbijslagwet

    FAMIFED zal over een voldoende controledienst beschikken, om hem toe te laten, op meer dan voldoende wijze, zijn opdracht van toezicht te volbrengen.

    De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 125 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft in het artikel 152 de woorden "De Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED".

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top