Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 17 van de Algemene kinderbijslagwet

    De vrije kinderbijslagfondsen mogen zich zelf op de lijst van hun aangeslotenen inschrijven voor de leden van hun eigen personeel.

    De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 13 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft in het art. 17 de woorden "primaire kassen" vervangen door de woorden "vrije kinderbijslagfondsen ".

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top