Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 172 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

    Opgeheven vanaf 30.06.2014- Wet van 04.04.2014,art. 135 (B.S. 05.05.2014).

    De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 135 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft het artikel 172 opgeheven.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top