Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 18bis van de Algemene kinderbijslagwet

    De Koning kan FAMIFED machtigen aan de aangesloten werkgevers die hij met name aanwijst de opdracht toe te vertrouwen het recht op gezinsbijslag vast te stellen en deze te betalen overeenkomstig deze wet.

    De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 15 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft in het art. 18bis de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED" en worden de woorden "deze wetten" vervangen door de woorden " deze wet".

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top