Artikel 25 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 3.6.1958 - Wet van 2.5.1958, art. 14 (B.S. 24.5.1958)

  De wet van 02.05.1958, art. 14 (B.S. 24.05.1958), van kracht vanaf 03.06.1958,heeft art. 25 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top