Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 32ter van de Algemene kinderbijslagwet

   

  De Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten verleent de gezinsbijslag aan de burgemeesters en schepenen bedoeld in artikel 19, § 4, van de nieuwe gemeentewet.

  De wet van 12.08.2000, art. 55 (B.S. 31.08.2000), van kracht vanaf 10.09.2000,heeft een artikel 32ter ingevoegd, luidend als volgt:

  "De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten verleent de gezinsbijslag aan de burgemeesters en schepenen bedoeld in artikel 19, § 4, van de nieuwe gemeentewet."
   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top