Artikel 32ter van de Algemene kinderbijslagwet

   

  De Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten verleent de gezinsbijslag aan de burgemeesters en schepenen bedoeld in artikel 19, § 4, van de nieuwe gemeentewet.

  De wet van 12.08.2000, art. 55 (B.S. 31.08.2000), van kracht vanaf 10.09.2000,heeft een artikel 32ter ingevoegd, luidend als volgt:

  "De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten verleent de gezinsbijslag aan de burgemeesters en schepenen bedoeld in artikel 19, § 4, van de nieuwe gemeentewet."
   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top