Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 63bis van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 1.7.1998 - Wet van 22.2.1998, art. 33 (B.S. 3.3.1998)

  De Wet van 22 februari 1998, art. 32 (B.S. 03.03.1998), van kracht vanaf 1.07.1998heeft artikel 63bis opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top