Artikel 63bis van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 1.7.1998 - Wet van 22.2.1998, art. 33 (B.S. 3.3.1998)

  De Wet van 22 februari 1998, art. 32 (B.S. 03.03.1998), van kracht vanaf 1.07.1998heeft artikel 63bis opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top