999/162 van 29 februari 2012 - Barema's van gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 februari 2012 - Aanpassingen aan een aantal formulieren

  Ingevolge de indexverhoging zijn de bedragen die op de formulieren voorkomen aangepast. Het gaat om de volgende formulieren, infobladen en standaardbrieven:

  - P19info, gevoegd bij de formulieren P19 en P19ter.
  - P20info, afgedrukt op de brieven P20a-c (werkzoekende schoolverlaters).
  - P2 (gehandicapten in het buitenland), P7 (studenten), P9 (leerovereenkomsten) en P9bis (opleiding tot ondernemingshoofd).
  - J-1 (gevolgen van het feitelijk gezin).

  Mocht u geen elektronische versies ontvangen hebben, dan kunnen die worden aangevraagd via carine.bastien@rkw.be.

  Top