Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/162 van 29 februari 2012 - Barema's van gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 februari 2012 - Aanpassingen aan een aantal formulieren

  Ingevolge de indexverhoging zijn de bedragen die op de formulieren voorkomen aangepast. Het gaat om de volgende formulieren, infobladen en standaardbrieven:

  - P19info, gevoegd bij de formulieren P19 en P19ter.
  - P20info, afgedrukt op de brieven P20a-c (werkzoekende schoolverlaters).
  - P2 (gehandicapten in het buitenland), P7 (studenten), P9 (leerovereenkomsten) en P9bis (opleiding tot ondernemingshoofd).
  - J-1 (gevolgen van het feitelijk gezin).

  Mocht u geen elektronische versies ontvangen hebben, dan kunnen die worden aangevraagd via carine.bastien@rkw.be.

  Top