Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 575 van 15 januari 2002 - Samenwerking tussen de kinderbijslaginstellingen en de ziekenfondsen - Verklaring van de gevallen van rechtgevenden op de bijkomende bijslag voor gehandicapte kinderen en de wezen van moeder en vader, rechtgevend op kinderbijslag

  Met de omzendbrief nr. 570 van 6 november 2000 werd U een model van verklaring voor het dienstjaar 2000 toegezonden.

  Als bijlage1 vind U een aangepaste verklaring voor de dienstjaren 2001 en volgende. Er zal in principe niet langer jaarlijks een omzendbrief met een aangepaste verklaring worden toegezonden, behoudens wijziging van de betreffende wetgeving.

  De regelgeving met betrekking tot de inschrijving als minder-valide of wees en het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, de sociale franchise en de forfaitaire tegemoetkoming voor chronisch zieken onderging geen wijzigingen.

  Aan de hand van de aangepaste verklaring kunnen de verzekeringsinstellingen het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, de sociale franchise en de forfaitaire tegemoetkoming voor chronisch zieken vaststellen.
  De verklaring laat eveneens toe om de betrokkene in te schrijven als minder-valide of wees of hem deze hoedanigheid te laten behouden.

  Zoals vroeger moet deze verklaring in 2001 onverwijld bij ontvangst van deze omzendbrief bezorgd worden en voor de volgende jaren in de loop van de eerste helft van november. De verklaringen betreffende de rechtgevenden op verhoogde kinderbijslag na 1 november van het voorafgaande jaar en betreffende de kinderen die wees geworden zijn van vader en moeder na die datum zullen telkens in de kolom "opmerkingen" de datum preciseren vanaf wanneer de rechten van die kinderen zijn tot stand gekomen.

  Naast de globale verklaring waarvan sprake in de voorgaande alinea, zullen de nieuwe gevallen van rechtgevenden op verhoogde kinderbijslag en de kinderen die wees worden van vader en moeder gesignaleerd worden door middel van dezelfde verklaring, dadelijk over te maken aan de betrokken families.

  De kinderbijslaginstellingen in het netwerk van sociale zekerheid die de transfer van gegevens kunnen uitvoeren via de Kruispuntbank voor de sociale zekerheid, zijn vrijgesteld om de verklaring, die als bijlage2 is gevoegd, in te vullen.

  • 1
  • 2Niet opgenomen.
  Top