Artikel 119 Groeipakketdecreet

Een bestuurlijke sanctie kan alleen worden opgelegd nadat de betrokken persoon de mogelijkheid heeft gekregen om nuttig voor zijn standpunt op te komen.

Op de voormelde hoorplicht kan uitzondering worden gemaakt in de volgende twee gevallen:

1° de beslissing is hoogdringend;

2° de persoon voor wie de sanctie wordt overwogen, is  onbereikbaar.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top