Artikel 130 Groeipakketdecreet

    Bestuurlijke maatregelen worden opgelegd aan burgers in de vorm van een regularisatiemaatregel.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top