Artikel 130 Groeipakketdecreet

Bestuurlijke maatregelen worden opgelegd aan burgers in de vorm van een regularisatiemaatregel.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top