Artikel 131 Groeipakketdecreet

Bij de ontvangst van een proces-verbaal van inbreuk of een kopie ervan kan het bevoegde bestuursorgaan de overtreder bevelen binnen een bepaalde termijn maatregelen te nemen om de inbreuk te beëindigen en herhaling ervan te voorkomen.

De regularisatiemaatregel kan onder meer het volgende inhouden:

1° maatregelen nemen om aan een toestand van woonplaatsfraude een einde te stellen;

2° maatregelen nemen om de werkelijke samenstelling van het gezin kenbaar te maken en te registreren in de bevolkingsregisters;

3° maatregelen nemen om de inkomsten van het gezin kenbaar te maken.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top