Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 131 Groeipakketdecreet

  Bij de ontvangst van een proces-verbaal van inbreuk of een kopie ervan kan het bevoegde bestuursorgaan de overtreder bevelen binnen een bepaalde termijn maatregelen te nemen om de inbreuk te beëindigen en herhaling ervan te voorkomen.

  De regularisatiemaatregel kan onder meer het volgende inhouden:

  1° maatregelen nemen om aan een toestand van woonplaatsfraude een einde te stellen;

  2° maatregelen nemen om de werkelijke samenstelling van het gezin kenbaar te maken en te registreren in de bevolkingsregisters;

  3° maatregelen nemen om de inkomsten van het gezin kenbaar te maken.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top