Artikel 142 Groeipakketdecreet

Een exclusieve bestuurlijke geldboete bedraagt minstens 50 euro en hoogstens 5000 euro.

Als er sprake is van herhaling, bedraagt een exclusieve bestuurlijke geldboete minstens 100 euro en hoogstens 5000 euro.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top