Artikel 143 Groeipakketdecreet

    De bevoegdheid tot het opleggen van een exclusieve bestuurlijke geldboete vervalt drie jaar na de datum van de afsluiting van het proces-verbaal van de vaststelling dat over de inbreuk is opgemaakt.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top