Vlaanderen

Artikel 143 Groeipakketdecreet

De bevoegdheid tot het opleggen van een exclusieve bestuurlijke geldboete vervalt drie jaar na de datum van de afsluiting van het proces-verbaal van de vaststelling dat over de inbreuk is opgemaakt.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top