Artikel 145 Groeipakketdecreet

    Als de vermoedelijke overtreder wordt gehoord, is bijstand door een tolk toegestaan als blijkt dat de verdediging van de betrokkene dat redelijkerwijs vergt.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top