Artikel 146 Groeipakketdecreet

Het bevoegde bestuursorgaan kan de gezinsinspecteurs om aanvullende inlichtingen verzoeken.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top