Artikel 147 Groeipakketdecreet

    Het onderzoek van het dossier kan aanleiding geven tot het opleggen van een exclusieve bestuurlijke geldboete of een beslissing geen exclusieve geldboete op te leggen.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top