Artikel 147 Groeipakketdecreet

Het onderzoek van het dossier kan aanleiding geven tot het opleggen van een exclusieve bestuurlijke geldboete of een beslissing geen exclusieve geldboete op te leggen.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top