Artikel 148 Groeipakketdecreet

Als de inbreuk niet aan de overtreder kan worden verweten, legt het bestuursorgaan geen exclusieve bestuurlijke geldboete op.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top