Artikel 158 Groeipakketdecreet

    Het bevoegde bestuursorgaan kan de gezinsinspecteurs om aanvullende inlichtingen verzoeken.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top