Vlaanderen

Artikel 158 Groeipakketdecreet

Het bevoegde bestuursorgaan kan de gezinsinspecteurs om aanvullende inlichtingen verzoeken.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top