Vlaanderen

Artikel 157 Groeipakketdecreet

Als de vermoedelijke overtreder wordt gehoord, is bijstand door een tolk toegestaan als blijkt dat de verdediging van de betrokkene dat redelijkerwijs vergt.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top