Artikel 182 Groeipakketdecreet

Het bezwaar schorst de uitvoering van de beslissing, tenzij de beslissing bij hoogdringendheid is genomen.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top