Artikel 182 Groeipakketdecreet

    Het bezwaar schorst de uitvoering van de beslissing, tenzij de beslissing bij hoogdringendheid is genomen.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top