Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 193 Groeipakketdecreet

  In artikel 363, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° de eerste zin wordt opgeheven;

  2° in de tweede zin wordt het woord “andere” opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top