| publicatie in B.S. - wijzigingsdecreet GPD wat betreft de invoering van een eenmalige toeslag

 M.b.t. de invoering van een eenmalige toeslag van 100 euro:

publicatie in het B.S. van 07.12.2022:
Decreet van 25 november 2022 tot wijziging van het Groeipakketdecreet van 2018, wat betreft de invoering van een eenmalige toeslag van 100 euro voor wie in november 2022 een sociale toeslag ontvangt (B.S. 07.12.2022) 

Volgende artikelen werden aangepast of ingevoegd met inwerkingtreding op 01.11.2022
artikel 18/1 GPD (ingevoegd)
artikel 75, eerste lid GPD
artikel 75 GPD historiek
artikel 222/1 GPD (ingevoegd)

Top