Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/42 van 16 februari 2023 - eBox en versturen aangetekende aanmaning

   

  A/42 - Mededeling van het VUTG

  16 februari 2023

  Betreft: eBox en versturen aangetekende aanmaning

   

  1. Algemeen

  Toelichtingsnota 18, punt 4.6 bepaalt dat de tweede aanmaning met een aangetekende brief dient verstuurd te worden vooraleer het debet kan overgemaakt worden aan Vlabel.

  De aangetekende aanmaning wordt verstuurd via de eBox wanneer de schuldenaar deze elektronische brievenbus eerder als optie heeft gekozen. Vanuit de praktijk ontvingen we signalen dat burgers de briefwisseling die ontvangen wordt in de eBox vaak niet lezen omdat ze zich niet bewust zijn dat ze voor deze optie hebben gekozen.

  Om die reden werd beslist om in deze dossiers de laatste aanmaning voor de transfer naar Vlabel steeds ook met een aangetekende aanmaning per gewone post te versturen en dit naast de elektronische aangetekende aanmaning via de eBox.

  2. Vragen

  Vragen betreffende deze mededeling kunnen gericht worden aan advies@vutg.be, met vermelding van de titel van deze mededeling in het onderwerp van uw mail.

  Datum van afkondiging
  Top