Artikel 2 BVR Begunstigden

(...)

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 2 - artikel 3 - inwerkingtreding 25.03.2022

Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top