Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 9 BVR Gegevensdeling

  §1. Het agentschap,het agentschap Opgroeien regie en de private uitbetalingsactoren beschikken over een procedure voor:

  1. de systematische en volledige opslag van de gegevens;
  2. de getrouwe, duurzame en volledige weergave van de informatie;
  3. de zorgvuldige bewaring, de systematische classificatie en de beveiliging van de gegevens tegen elke vorm van vervalsing;
  4. de integriteit en de leesbaarheid van de gegevens gedurende de volledige bewaartermijn.

  §2. Het agentschap, het agentschap Opgroeien regie en de private uitbetalingsactoren beschikken over een gedetailleerde documentatie over de gehanteerde procedure, vermeld in paragraaf 1. Elke wijziging aan die procedure wordt aan de gedetailleerde documentatie toegevoegd. De gehanteerde procedure en elke wijziging is gedateerd.

  §3. De procedure voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. de gevolgde procedure wordt nauwkeurig omschreven;
  2. de gebruikte technologie waarborgt een getrouwe, duurzame en volledige weergave van de gegevens;
  3. de gegevens worden systematisch en zonder weglatingen geregistreerd;
  4. de   verwerkte   gegevens   worden   op   een   zorgvuldige   manier   bewaard, systematisch gerangschikt en beschermd tegen elke vervalsing;
  5. de volgende inlichtingen over de verwerking van de gegevens worden bewaard:
  6. 1. de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking en de uitvoerder;
  7. 2. de aard en het onderwerp van de gegevens waarop de verwerking betrekking heeft;
  8. 3.de datum en de plaats van de uitvoering;
  9. 4. de eventuele storingen die zijn vastgesteld tijdens de verwerking.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top