Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 10 BVR Gegevensdeling

  Met behoud van de toepassing van andersluidende regelgeving, hebben de gegevens die worden opgeslagen en bewaard overeenkomstig de in artikel 9 vermelde procedure en hun weergave op een leesbare drager bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. Die bewijskracht geldt vanaf de datum die is vermeld op de gedetailleerde documentatie, vermeld in artikel 9, §2.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2023 tot wijziging van het Besluit Gegevensverwerking Toelagen Gezinsbeleid van 19 juli 2019 (B.S. 06.03.2023) - artikel 8 - inwerkingtreding 01.01.2023

  In artikel 10 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 10" telkens vervangen door de zinsnede "artikel 9".

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 31.12.2022)

  _________________________________________

   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top