Artikel 14 BVR R&P Begunstigden

    De uitbetalingsactor kan afzien van de terugvordering van een onverschuldigd betaald bedrag van minder dan vijftig  euro als het bedrag niet teruggevorderd kan worden via inhoudingen op later verschuldigde toelagen in het kader van het gezinsbeleid.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top