Artikel 16 BVR R&P Begunstigden

    De uitbetalingsactor kan niet afzien van de terugvordering van het onverschuldigd betaalde bedrag, conform artikel 13 tot en met 15, als het terug te vorderen bedrag te wijten is aan vastgestelde fraude in hoofde door de schuldenaar.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top