Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 4 BVR Rechtgevend kind

    De gezinsbijslagen die verschuldigd zijn voor het ontvoerde kind, worden toegekend vanaf de datum van de ontvoering van het kind en zolang het kind de leeftijd van achttien jaar niet heeft bereikt.

    Het recht, vermeld in het eerste lid, is afhankelijk van het ontbreken van een recht op gezinsbijslagen bij toepassing van andere Belgische of buitenlandse wets-of reglementsbepalingen of krachtens regels die van toepassing zijn op het personeel van een volkenrechtelijke instelling.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top