Vlaanderen

Artikel 5 BVR Rechtgevend kind

§1. De gezinsbijslagen worden verder toegekend aan de personen die vlak voor de ontvoering de begunstigden voor het ontvoerde kind waren.

De personen, vermeld in het eerste lid, mogen alleen beschouwd worden als begunstigden als ze niet rechtstreeks, noch onrechtstreeks hebben deelgenomen aan de ontvoering van het kind.

Als de personen die voor de ontvoering de begunstigden voor het ontvoerde kind waren, overlijden voordat er een einde aan de ontvoering komt, kan de persoon die het ouderlijk gezag verkrijgt bij vonnis, als begunstigde aangewezen worden.

§2. Kinderen die voor zichzelf begunstigde waren, hebben geen recht op gezinsbijslagen tijdens de periode van ontvoering.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top