Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 2 BVR Sociale Toeslagen

  Gearchiveerde versie

   

  §1. Voor de berekening van de inkomsten van het gezin, vermeld in artikel 18, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018, wordt rekening gehouden met de inkomsten van de beide begunstigden voor hetzelfde rechtgevend kind die op hetzelfde adres wonen.

  Er wordt rekening gehouden met de inkomsten van de begunstigde en de persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt als er maar een begunstigde is of als de beide begunstigden voor hetzelfde rechtgevend kind, niet op hetzelfde adres wonen.

  §2. Als de begunstigde samenwoont met meerdere niet-verwante personen, wordt hij geacht een feitelijk gezin te vormen met, in afdalende volgorde van voorrang:

  1. de persoon met wie de begunstigde gehuwd is, als vermeld in artikel 3, §1, 16°, van het decreet van 27 april 2018;
  2. de andere ouder van het kind;
  3. de persoon met wie hij samen de gezinswoning heeft gekocht of gebouwd;
  4. de persoon met wie de begunstigde verklaart samen de kinderen op te voeden;
  5. de persoon met wie de begunstigde het langst samenwoont.

  In het eerste lid wordt verstaan onder niet-verwante persoon: een persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top